Ajakiri
"Sport"
Oktoober 2016

MAAGILINE TAIJI
     

1.     Mida Taiji endast kujutab? Millega on täpsemalt tegemist ja kust see pärineb? 

Taiji on tee elujõu lätetele. Keskendutakse vaimu ja keha kooskõla saavutamisele. See on psühhofüüsiliste harjutuste kompleks, mida sooritatakse meditatiivses seisundis. Liikumise ja hingamise abil saavutatakse sisemise energiataseme tõus. Liigutused on katkematud, rütmilised ja voolavad ning toimuvad keha täielikus lõdvestunud olekus. Selline voolav lõdvestus mõjutab sooritaja kogu olemust. Koos õige hingamise ja keskendumisega aitab taiji praktiseerimine saavutada hingelist tasakaalu, füüsilist ja emotsionaalset heaolu ja sisemist rahu. Suurenenud elujõudu ja selle kasutamise oskust saab harrastaja rakendada igas eluvaldkonnas, nii tööl kui eraelus: probleemsituatsioonide lahendamiseks, tervenemiseks, enesekaitseks, kaunites kunstides, söögitegemisel jne. Ühesõnaga kõikjal oma igapäevaelu toimingutes. See on jõud loomiseks ja ülesehitamiseks.

 

Taiji pärineb Hiinast, kus viiendal aastasajal pärast Kristust hakkas levima budism ning munk Ta Mo õpetas kohalikele munkadele niinimetatud 18 harjutust, milles oli ühendatud kontrollitud hingamine ja sujuvad aeglased liikumised eesmärgiga suurendada elujõudu. Need 18 harjutust täienesid edasi 72 harjutuseks ja sulasid ühte Hiina võitluskunstide harjutustega. See oli esimene teadaolev harjutuste kompleks, kus energia suurendamise ja kasutamise eesmärgil olid ühendatud liikumine, hingamine ja mõttega energiavälja juhtimine.

 

Tänapäeval on võimalik vanade taiji harjutustega kokku põimida teadmisi, mis on omandatud psühhoteraapia vallas. Olen oma kogemusest täheldanud, et see kiirendab paljude muutumisprotsesside kulgu.

 

2.      Kuidas sai alguse Teie teekond sellega?

Alustasin 1978 aastal tegelemist karatega. 1979 aasta sügisel õnnestus minu karate treeneril Edger Jõelehel minna Soome, kus kohtus varem Eestist põgenenud, Eesti karate alusepanija Rein Siimuga. Rein oli tulnud Hiinast, kus oli põhjalikumalt tutvunud taijiga. Tema kaudu jõudsid Eestisse taiji harjutused, mida karate treeningutes õppisime.

Hakkasin neid usinasti omandama ja mõne aja pärast tajusin, et füüsilise keha liikumisega koos toimub veel mingi liikumine. Asi läks põnevaks, mis see on?! Hiljem need tajud ja tunded tugevnesid ning tekkisid põhjuse ja tulemuse vahelised seosed. Arenes arusaam energia liikumisest ja energia juhtimise võimalustest. Ühesõnaga, kuidas energia juhtimist igapäevases elus kasutada.

Tasapisi aasta aastalt läbi taiji harjutuste erinevaid energia liikumise seaduspärasusi lõpututes nüanssides kogedes tekkis võimalus üldistusteks, mis lõpuks pani aluse oma harjutamismetoodika kujunemisele.

3.      Missugusel inimesel ja miks soovitaksite Taijid proovida? Mida see inimesele annab? 

Läbi taiji harjutuste on igal inimesel võimalik oma elamise võimekust tõsta.

Juhin tähelepanu asjaolule, et taijil on väga pikk ajalugu. Selle vältel on kujunenud palju erinevaid  stiile ja lõputu hulk harjutusi. Iga harrastaja on vähemal või suuremal määral lisanud nendesse harjutustesse oma personaalsust ja andnud need üle järgnevale põlvkonnale.

On teatud printsiibid, mis tulenevad nn. loodusseadustest ja inimeseks olemise ürgsest loomusest. Kuid selle pinnal kiirgab vastu lõpututes erinevates külgedes iga inimese personaalne sära.

Enese tundma õppimise protsessil ei ole piire. Mida rohkem õpime, seda huvitavamaks endale muutume. Õppida ennast nägema ja tajuma teeb sind tuttavaks kõige põnevama inimesega maailmas – iseendaga. Sa ei ole enam kunagi üksi. Sul on kaaslane, kes pakub üllatusi igal sammul.

Läbi iseenda mõistame ka teisi paremini. Tajude avardamine laiendab maailmapilti, nii selles toimuvatest seostest kui enda kohast selle keskmes. Meie otsused, mida me iga hetk teeme muutuvad tunduvalt tulemuslikumaks. Me märkame rohkem ja meil lihtsalt õnnestub kõik paremini.

 

4.      Kuidas end esimeseks trenniks ette valmistada? Kas trenni võib tulla kohe ka inimene, kellel puudub sellise treeningstiiliga igasugune varasem kokkupuude? 

Mitte midagi erilist ei ole vaja. Tuleb lihtsalt kohale tulla. Alustame just sellisest seisust, kus keegi on. Kõiki harjutusi on võimalik vastavalt võimekusele  teha erinevas variatsioonis. Harjutustes on külg külje kõrval osalenud väga raskeid haigusi läbi põdenud inimesed ja tippsportlased. Füüsilisest liikumisest veel olulisem on sisemine mõttetöö, kontsentreeritus, hingamine jms.

 

5.      Palun kirjeldage, missugune näeb üks Taiji treening välja? 

Alustame alati rahuliku keha ja meelte äratamisega.

Seejärel jätkame nn. sissejuhatavate harjutustega. Edasijõudnute harjutustes toome sisse rohkem energia juhtimise suunitlusega harjutusi, algajatega alustame metoodiliselt maaga tugevama kontakti saavutamise ja sisemise struktuuri tunnetamise harjutustega. Samuti läbi toetava struktuuri keha liikumise juhtimise harjutustega.

Seda harjutuste kompleksi varieerime aegajalt paaris seljad vastamisi harjutustega.

Teises osas õpime ja harjutame nn. taiji vormi. See on üksteisele järgnevate liikumiste jada, mida teostatakse koos rütmilise rahuliku hingamisega meditatiivses seisundis.

Olenevalt harjutuse iseloomust lõpetame sügavama lõdvestuse ja meditatsiooniga.

Üsna tihti räägime ka harjutuste iseloomust, miks me just selliselt teeme ja mitte teisiti. Selgitan liikumiste ja asendite psühholoogilisi aspekte.

 

6.      Missugune keskkond, riietus ja muu varustus on selle jaoks vajalik? 

Kõige parem keskkond harjutamiseks on loomulikult loodus. Taimede energiaväli ühildub inimese energiaväljaga ja mõjub rahustavalt. Kuid sügised kipuvad meil olema märjad ja talved külmad, siis varjume tuppa, saalikeskkonda. Aga niipea, kui kevadel päike soojendama hakkab oleme jälle looduses.

Riietus peaks olema vaba liikumist võimaldav pikkade käiste ja pikkade säärtega. Soovitavalt naturaalsest materialist.

Lamades lõdvestusharjutuste tegemiseks oleks hea kasutada alla panemiseks matti.

 

7.      Kui tihti võiks Taiji trenni teha? Kui pikk on üks trenn? Missugust arengut on selles võimalik saavutada? 

Siin kehtib reegel: mida rohkem aega harjutustele pühendada seda kiiremini muutused toimuvad. Muutuste märkamine aga lisab motivatsiooni.

Harjutuste pikkus kipub tavaliselt minema kahe ja poole tunnini. Kui harrastajad usinasti harjutavad ei söanda mina neid saalist välja tõsta. Kellel on vaja varem lõpetada või saab jõud otsa võib alati varem lahkuda. Kuna püüame saavutada sisemist rahu siis võimalikult vähendame sundi. Kasutan pigem kutsuvat ja innustavat tooni.

Harrastaja areng sõltub otseselt pühendumisest. Tuleb meelde, kuidas üks daam jagas oma kogemust energiavälja tunnetamisest: “Esimene aasta olin heausklik. Teina aasta hakkasin juba midagi tundma.“ Kuid energiavälja tunnetus ei ole eesmärk. See kaasneb harjutuste tegemisega varem või hiljem niikuinii.

Võib täheldada, et harjutades harrastajate eluline aktiivsus kasvab. Haigestuvad harvemini. Ja kui mõni haigus ka tuleb, toimub haiguse kulg rahulikumalt ja lühemalt.

 

8.      Missugune positiivne mõju on Taijil inimesele (nii kehale kui meelele)? 

Sellele küsimusele vastamist tahaks alustada ühest jutuajamisest harrastajaga, kes oli juba mõni aasta taiji juures olnud. Mäletan, kui ta tuli esimest korda harjutusse. Uksest astus sisse piltlikult öeldes “atleetlik kera“. Noormees, kelle elu oli kulgenud nn. rekkat juhtides, aegajalt jõusaalis käies ja pärast seda sõpradega õlleringis janu kustutades. Nagu ta ütles: „Ma ei tundnud ennast halvasti. Aegajalt olid kõrvetised ja magu valutas; aga kellel siis ei ole midagi. See on ju normaalne. Nüüd, kogedes praegust seisundit saan ma aru, kui halvast ma ennast tegelikult tundsin.“

Nii see on kui me ei ole midagi paremat kogenud ja arvame, et olemasolev ongi normaalsus. Liigagi tihti ilmuvad inimesed harjutusse alles siis kui tervis on juba tuntavalt tasakaalust väljas ja arstionude-tädide juures käidud.

Taiji peamine alus on inimest tasakaalu poole suunata. Selle käigus on oluline hakata looma ja tunnetama, mis tähendab terviklik olemine. See annab võimaluse jõudu koondada ja panna ta liikuma tulemuslikuks tegutsemiseks.

Meil on ürgselt omane uskumatu vägi, mida kogevad vähesed. Neid ilminguid täheldatakse, kui mõni afekti seisundis on tõstnud kolossaalse raskuse ühest kohast teise või läbinud vigastamatult tuleleegid, mis tavateadvuse seisundis on ilmvõimatu sooritada.

Selleks, et tavateadvuse seisund hakkaks uskuma uskmatut ja see teostuks tuleb ehitada teed sinna samm-sammult. Ja iga samm kätkeb endas vabamat hingamist ja julgemat eneseteostust, kehalist tervenemist ja vaimset kindlustunnet. Sellele saab üles ehituda tajude avardamine ja kõikehõlmav armastustunne. Raske on armastada elu ja ligimest, kui psüühilised pinged ja kehaline valu endas kõike kokku kisub.

 

9.      Kas lisaks Taijile võiks teha ka muid trenne (näiteks joosta, jõutrenne jne)? Kas on ka vastu näidustusi? 

Jah, tihti soovitan harrastajatele sportlikke liikumisi, mis aitaksid tugevdada nende nõrku külgi. Seda on üsna raske teha. Nõrkade külgede teke on psüühiliselt seotud millegi vältimise või sisemise valu ja haavade allasurumise- peitmisega.

Meenuvad kaks teineteisele vastandliku harrastajat. Nad alustasid üheaegselt. Mees suhteliselt jäiga sisemise struktuuriga, tihke lihaskonnaga, skulptuurne. Soovitasin lõdvalt hoogsaid kõnnakuid hästi vaba hingamisega. Mõne aja pärast teatas ta, et teeb kõnnakuid aga mõtles, et võtab kepid ka kätte; ja lisaks alustas jõusaalis käimist. Paraku kepi tonksamine maasse tõmbab lihased pingule ja väga raske on lõdvestuda, eriti, kui on eeldus lihaspingetele. Rääkimata jõusaalis raskuste tõstmisest.

Teine näide. Naine, kelle lihaseline struktuur on vedelavõitu. Paindub nagu iseenesest aga kõõlused on nii pehmed, et liigesed käivad väga lihtsalt välja. Ka kergelt ülekaaluline. Soovitasin kepikõndi teha. Kepi maha löömisega lihased pingutuvad ja tekib kindlam sisemine struktuur. Mõne aja pärast tuli jutuks, et ta kõndima ei ole jõudnud aga käis hingamispraktikal, kus tekkis kehast eraldumise ja lendamise tunne. st. sisemine struktuur sulas tajudest täiesti ära.

Tahame, et oleks midagi teisiti aga välja tuleb nagu alati!

Vastunäidustusi otseselt ei ole aga vaimsete häirete ja põletikuliste protsesside puhul kehas peab olema ettevaatlik. Energia voolamist suurendades võivad häired intensiivistuda. Sellisel juhul on vaja väga kogenud õpetaja individuaalset juhendamist.

 

Harrastaja Tiiu Alliste

Olen Tiiu ja Ivo gammas olen:- naine, vanem, kauem harrastanud, väliseestlane ja vähem tuntud nimega. Täpsustan, et olen käinud harjutustel viis aastat. Esimesel aastal kaks korda nädalas ja siis kolm korda nädalas. Harjutuste kestvus on umbes kolm tundi. Mainiksin ka, et see on aastaringselt. Olen osalenud ka laagrites mis kestvad kümme päeva. Päeva kavas on 3 korda harjutusi ja muid tegevusi nt. Filmiõhtud ja jutuajamised.


1. Kuidas enda jaoks Taiji leidiste?

Meelde on jäänud mees kes harjutas järve ääres : kui voolav ja elegantne see oli. Võiks ju ka!

Eestisse tulles tahtsin pimedal ajal liikuda ja proovisin joogat. See tundus mulle liialt staatiline. Sõbranna, kes oli varem mõnda aega taijid teinud kutsus mind kaasa kui hakkas seda tegevust uuesti proovima.

 

2. Miks sellega tegelema hakata otsustasite?

Esimestel harjutustel sain kõike kaasa teha ( kas just õigesti...) ja peale trenni oli alati parem olla. Alguses motivatsioon oli pigem see mälupilt – milleks võiks saada. Väljakutseid oli oma jagu ja ega praegugi pole need olemata. Käin harjutamas edasi sest enesetunne on järjest parem.

3. Kas alguses nõudis see ka enese ületust ja katsumusi (näiteks distsipliini saavutamine, õigete harjutuste tehnika harjutamine jne)?

Tuli ikka palju asju ümber õppida mida koolis noorelt õppinud. Mina pidin harjuma sellega, et kui läheb untsu teiste juuresolekul siis pole sellest midagi. Seda ma veel täielikult ei omanda, kuid on tunduvalt vähem piinlikust nüüd kui eksin harjutuste või vormi tegemise ajal.

4. Mida olete sellega tegelemise ajal õppinud (nii iseenda kui treeningstiili kohta)? Mida see teile andnud on?

Pehme kõhuhingamine on oluline kui teha vormi. Hingamine on pikk, sügav ja aeglane ning liigutustega koosneb kas sisse hingamine nina kaudu või välja hingamine suu kaudu. Selline hingamine võimaldab lihaseid pingetest lõdvestada.

Tasakaal on paranenud ja jalad on tugevamad.

Energeetiline jõud on suurem.

Olen õppinud oma keha tunnetama kuna harjutused on peegliteta. Samuti olen tundma õppinud missugused lihased on pingel ja missugused on lõdvestatud teatud liikumiste ajal.

Siin mainiksin:     et külmetusi mul peaaegu enam ei ole, kehakaal on langenud. Ei ole seda otsinud ega ka dieeti pidanud, rüht on märgatavalt paranenud. 


5. Kuidas on Taiji teie elustiili muutnud?

Enesetunne on aina parem ja olen liikuvam, kui varem..

 

6. Mida soovitaksite algajale harrastajale?

Olen kuulnud esitustel publiku kommentaare „ Issand, kui aeglane!” „teevad ja muudkui aga teevad”

Vaatlejale võib see paista kui kätte-jalgade vehkimine. Et tunnetada mingil moel kuidas taiji mõjuda võib, siis soovitan käia ikka kaks, võimalikult kolm kuud ja siis otsustada. Kui saab, siis ka harjutada kaks korda nädalas. Ühe proovitunniga vaevalt saab aru mis muutused toimivad.

Mõnele oleks ka hea kui saaks käia järjekindlalt sõbraga. Algajate harjutustel käivad ka edasijõudnud harjutajad ja kuigi võrdlemist ei ole, toetus algajalt sõbralt aitab palju.

Endast mõistetavalt pead leidma õpetaja keda usaldad.

 

Harrastaja Marten Kuningas

 

1.     Kuidas enda jaoks Taiji leidiste? 

Ühel päeval hakkasin otsima, kus saab Eestis Taiji-d õppida. Leidsin kaks kohta, millest ühte läksin kohale. Nüüdseks olen aasta aega kohal käinud.

2. Miks sellega tegelema hakata otsustasite?

Suurema osa elust olen tegelenud intellektuaalse maailmaga – kunst, teooriad, raamatud. Nii-öelda välised teadmised.

Kõik see, mida elu jooksul olen õppinud ja enesesse ammutanud, on tekitanud uskumuste süsteemi, millest on tingitud minu enesetunne ja valikud. Tundsin, et see kogemuste pagas mind enam ei toeta; et minus ei ole enam teadmisteks ja uskumusteks ruumi. Kuna kõik koosneb millestki, mida nimetame energiaks, siis tärkas minus ajapikku vastupandamatu soov õppida tundma ning juhtima seda energiat. Teadsin, et Taiji tegeleb energiate liigutamisega. Tundsin liiga sageli, et olen mingisuguste hoovuste lükata-tõmmata, elu oli talumatult kaootiline. Tahtsin ise lükata ja tõmmata, tahtsin hakata korda looma.

3. Kas alguses nõudis see ka enese ületust ja katsumusi (näiteks distsipliini saavutamine, õigete harjutuste tehnika harjutamine jne)?

Ma ütleks, et ma olen endiselt alguses. Katsumustega tuleb pidevalt silmitsi seista. Mul oli - ja tegelikult on siiani – tükk tegemist, et oma jalgu tööle saada. Esiteks üldse õppida tunnetama oma jalgu ning seejärel rakendama neis peituvat jõudu. Frustreeriv, kui näiteks ei tunne oma puusasid või sabakonti, kuid harjutused eeldavad, et need kohad oleksid energeetiliselt aktiivsed. Kannatlikult töötades keha tsoonid aktiveeruvad ning tekib tajumine, mida varem ei olnud.

 

4. Mida olete sellega tegelemise ajal õppinud (nii iseenda kui treeningstiili kohta)? Mida see teile andnud on?

Olen õppinud selgemini tajuma oma keha. Olen muutunud kompaktsemaks, õppinud oma energiaga säästlikumalt ümber käima, tajuma piire. Taiji aitab harjutada tähelepanu. Tärganud on vastupidavus ja toonus, pingutan täpselt nii palju, kui vaja. Tasapisi on tulnud arusaam, et tegelikult ei nõua elu peaaegu üldse pingutust, sest kõik toimib juba iseenesest, mina lihtsalt panen jõud õigesse vahekorda. Mis ei tähenda, et alati oleks lihtne. Tuleb keskenduda ja tähelepanu koondada.

 

5. Kuidas on Taiji teie elustiili muutnud?

Käin kaks korda nädalas koos teistega harjutamas. See praktika on nii sügav ja laiahaardeline, et kogu elutegevust on võimalik õpitu pinnalt koordineerida. Aga nagu ütlesin, olen alguses, potentsiaal arenguks ja positiivseteks muutusteks on lõputu. 

6. Mida soovitaksite algajale harrastajale?

Soovitan õppida rahulikult hingama, lõdvestama keha ja olema järjepidev. Ühel päeval hakkasin otsima, kus saab Eestis Taiji-d õppida. Leidsin kaks kohta, millest ühte läksin kohale. Nüüdseks olen aasta aega kohal käinud.   

Ajakiri "Sensa" Aprill 2015

          TAIJI- LIIKUMINE,ARMASTUS,TERVIKLIKKUS

Kas on midagi kaunimat, kui olla hetkeks loodusega üks ja tunda kõikehõlmavat
armastust? Just seda õpetab meile vana hiina harjutuste kompleks taiji – viia oma keha ja meel lihtsate ja voolavate liigutuste abil täielikku tasakaalu.

Kuigi liigutused näevad välja rahulikud ja pehmed, suurendavad nad meie elujõudu, taastavad tervist ja tasakaalustavad hingelis-vaimset seisundit.

Taiji on kõrgemat sorti kunst, mis ühendab vaimu ja keha ning tasakaalustab elujõudu. Seda võib harrastada igal ajal, nii hommikul kui õhtul, omaette või grupis. Liigutusi tehakse aeglaselt ja kooskõlas hingamisega. Füüsiline jõud ja kiirus ei ole seejuures olulised. Seetõttu võivad taijid harrastada noored ja vanad, nii naised kui mehed, terved ja haigestunud inimesed.

Tänu positiivsele mõjule tervisele ja elukvaliteedile on taiji üle maailma armastatud tasakaalustav liikumisala.

Taiji oli algselt taoistlike munkade psühhofüsioloogiline harjutuste kompleks. Hiljem märkasid võitluskunstidega tegelejad taiji liigutuste efektiivsust ja võtsid taiji oma arsenali. Väga laialdlaselt on levinud just taiji võitluslik suund. Sündisid legendid. Ühe legendi kohaselt vaadelnud taoistlik munk Zhang Sanfeng, kes elas 13. sajandil, ühel hommikul pealt võitlust sookure ja mao vahel. Madu ründas sookurge sirgete hüpetega ja lind vältis neid, hüpeldes tiibadega rapsides ühelt jalalt teisele. Sookurg püüdis omakorda madu nokaga tabada, aga see liikus osavasti ringjate liigutustega vingerdades eest ära. Nähtu inspireeris Zhang Sanfengi liigutuste mustrit võitluskunsti üle võtma ja neid täiendama. Sellest sündiski hilisem kunst taijiquan. Iidses Hiinas praktiseeris viiest perest ehk koolkonnast igaüks omanäolist võitluskunsti. Euroopas on praegu enim levinud kaks stiili. Chen stiil ühendab endas nii pehmed kui plahvatuslikud liigutused. Tuntum ja armastatum on korrapäraste ja rahulike liigutustega yang stiil.

Teraapiline mõju

Vastupidiselt paljudele teistele liikumisaladele, kus on tähtis ka füüsiline vastupidavus, on taiji puhul tegu nii-öelda sisemise jõu kasutamisega, mille tähelepanu keskendub vaimu ja keha kooskõlale. Pole kunagi liiga hilja, et taijiga alustada. Tänu teraapilisele mõjule saab taijiga ennetada ka terviseprobleeme. Lisaks aitab ta kehal haiguse- või operatsioonijärgselt taastada elujõudu ja liikuvust.

Harjutamisel on oluline viia voolavad liigutused, mis on tekitatud lõdvestunud lihastega, harmooniasse hingamise rütmi ja teadlikkusega. Kõiki taiji liigutusi tehakse pehmelt, voolavalt, ringikujuliselt ja ilma jõupingutusteta – loomuliku ja sügava hingamise saatel. Mitte mingil juhul ei tohi neid teha mehaaniliselt. Õigesti läbiviidud harjutuste korral paraneb vereringe ja tõuseb energiatase, närvisüsteem rahuneb ning sel on positiivne mõju kõigile organitele ja näärmetele. Esimeste tulemuste saavutamiseks on siiski vaja mõningast harjutamist ja kannatlikkust.

Pekingis asuva hiina kehakultuuri uurimisinstituudi tehtud katsetused näitavad, et juba viieminutiline praktiseerimine langetab ajulainete sagedust seitsmele kuni kümnele hertsile. Sama tulemuse saame, kui oleme rahulikud ja lõdvestunud olekus, näiteks magades. Samuti on tõestatud, et taiji tasakaalustab ajupoolkerade aktiivsust. See aitab sageli ennetada vaimset

või kehalist haigestumist. Taiji võib aeglustada vananemisprotsessi ja parandada naharakkude uuenemist. Keha muutub elujõulisemaks, vereringe paraneb, luustik, liigesed, selgroog, kõõlused, lihased ja sidekude muutuvad vastupidavamaks. Taiji rahustab närvisüsteemi, muudab hingamise sügavamaks, parandab vereringet ning seede- ja näärmesüsteemi

talitlust. Lisaks laseb see kunst suurepäraselt vabaneda depressioonist, muredest, hirmu- ja ebakindlustundest ning neuroosidest. Ta kaitseb stressi eest, seljatab kroonilise väsimuse, suurendab elujõudu ja tugevdab immuunsüsteemi.

Taiji arendab ka vaimset loovust, tänu millele saame tekkivaid probleeme kiiresti ja targalt lahendada. Üle maailma võimaldavad paljud ettevõtted taiji õppimiseks oma töötajatele vastavaid kursusi. Nii arendatakse oskust oma energiat tulemusrikkamalt kasutada ja pingeolukordadega paremini toime tulla ning sellest on abi nii töös kui eraelus.

Tugev kui teras, kiire kui tuul

Taiji kunsti peamine eesmärk seisneb selles, et kehasiseseid jõude rahu ja pehmusega talitseda. Liikumismustrid, nn vormid, mida viiakse läbi kooskõlas hingamise ja vaimuga, muudavad harjutaja väidetavalt sama vastupidavaks kui teras ja sama kiireks kui tuul. Alles aastasadade jooksul on märgatud taiji tervendavat mõju. Harjutamisel on oluline jälgida, et iga üksiku positsiooni ehk nn pildi ühendamisel oleks selgroog sirge, sest läbi selle liigub energia jalgadest kätesse ja pähe. Ainult sedasi saab eluenergia chi kehas vabalt voolata.

Proovi ise järele

Jalad peaksid asetsema õlgade laiuselt, eesmise jala pöid natukene sissepoole suunatud ja tagumine jalalaba 45-kraadise nurga all väljapoole pööratud. Vii tasakaalu vaheldumisi ühelt jalalt teisele. Tunneta kogu jalalaba ja lõdvesta jalad. Pilk on otse ette suunatud, pealagi sirutatud üles. Lõdvesta oma lõualuu, keel puutub vaid õrnalt suulae vastu. Suunurgad on tõstetud sisemiseks naeratuseks. Lõdvesta ka õlad ja rinnakorv. Tunneta jalataldade kaudu ühendust maaga. Käelabad aimavad ringikujuliselt järele keha liigutusi. Kujuta ette, et hoiad käte vahel energiapalli, kusjuures käed on omavahel seotud siidist niidiga, mis ei tohi katkeda. Lasku aeglaselt põlvedest alla, nii saab energia kehas paremini voolata. Kogu keha peaks liikuma loomulikult ja ühtlaselt, mitte mingil juhul järske liigutusi tehes. Hinga sügavalt kõhu kaudu sisse ja ära hoia hinge kinni. Iga liigutusega peaksid tundma kopsude täitumist ja tühjenemist. Märka oma kehas tekkivaid valuaistinguid või pingeid – see võib olla märk valest kehaasendist. Proovi neid kohti veel rohkem lõdvestada. Nii hakkad tundma energiat igas liigutuses, hingamine muutub ühtlasemaks.

Puu kallistamine

Seda harjutust võib teha nii õues kui siseruumides. Harjutus lõdvestab abaluud, õlad ja rinnakorvi. Kujuta ette, et hoiad kinni suurest tüvest või pallist. Lõdvesta järjest, suunaga ülevalt alla, oma kael, õlad, randmed, rinnakorv, alaselg, tuharad, põlved ja lõpuks hüppeliigesed. Tunneta, kuidas tallad toetuvad tugevasti maapinnale või põrandale, ja kujuta ette, et hakkad juurduma. Tunneta energiat, mis tuleb maa seest ja voolab läbi kogu keha. Jää sellesse asendisse rahulikult ja lõdvestunult vähemalt viieks minutiks.

Tõukavad käed

See harjutus on kasutusel eriti taiji võitlussuuna harrastajatel. Paarisharjutus oli algselt mõeldud selleks, et teravdada võitlusmeeli ja ette aimata vastase taotlusi. See harjutus hõlmab kõiki taiji põhimõtteid. Kogu kehaga liigutakse üle mõlema jala aeglaselt ette ja taha. Liigutuse kese asub keha keskel, täpsemalt naba ümbruses. Tänu keha stabiilsele asendile saab kontrollida ringjaid liigutusi ja viia energia jalgadest kätesse. Paarilise impulsse tajutakse käte vahendusel ja suunatakse sobivasse suunda. Algselt oli harjutuse põhimõtteks kasutada ära vaenlase tegutsemist, suunates teda ringikujuliste liigutustega oma kehast eemale. Selleks, et ära tajuda vastase jõudu, peab terve keha olema lõdvestunud olekus ja hingamine sügavalt voolama. Taiji harjutusi on kerge õppida ja need sobivad suurepäraselt väikeseks puhkepausiks argipinge vahele – soovitame minna parki või otsida endale mõni muu rahulik kohake. Ela kogu oma kehaga, rahuliku ja selge vaimuga, kooskõlas looduse ja iseendaga.

Väljatõsted:

Mida rohkem harjutad, seda vähem pääsevad mõtted vaimu segama. Sa hakkad tunnetama energia voolamist ja su hingamine muutub ühtlaseks.

Taiji eesmärgiks on vaimu ja keha ühtsus. Selleks peavad lihased olema lõdvestunud ja liigutused voolama hingamisega samas rütmis.

Mida õpetab meile taiji?

Kui me iseendale ja oma kehale natuke aega, tähelepanu ja armastust kingime, ei ole midagi, mida keha ei suudaks. Meie õnn ja tervis sõltuvad olulisel määral meie vaimust ja kehast ning igaühes peitub tervendav jõud. Haigused, õnnetused ja probleemid seevastu saabuvad valedest mõttemustritest või soovidest, väärast kehahoiakust, hingamisest ja toitumisest. Taiji aitab meil

võimalikele puudustele jälile saada ja nii suudame nad kõrvaldada. Selle asemel et pidevalt mõelda, mis eile juhtus või mis homme saama hakkab, õpetab taiji elama siin ja praegu, ainsas reaalses silmapilgus. Laskem oma mõtetel minna ja tunnetagem ennast hetkes.

                                                                     Ajakiri
                                                            Naine 13. juuni 2013

               
     TAIJI AITAB LOODUSEGA KOOSKÕLA LEIDA

   
                                                                       Ajakiri
                                                             Anne/Stiil 08.02.2003

                                           Taiji on tee

Inimene on terve, rahulik ja õnnelik, kui toimib kooskõlas looduse ja oma sisemise loomusega. Kuidas seda saavutada?


Taiji on tee elujõu lätetele. Viiendal aastasajal peale Kristust, kui budism hakkas levima Hiinas, õpetas munk Ta Mo 18 harjutust, milles oli ühendatud kontrollitud hingamine ja sujuvad aeglased liikumised. Need täienesid edasi 72 harjutuseks ja sulasid ühte hiina võitluskunstidega. Tekkis esimene teadaolev harjutuste kompleks, kus olid ühendatud liikumine, hingamine ja "mõttega juhtimine" ehk elujõu suurendamine ja kasutamine.

Oskust elujõudu suurendada ja kasutada rakendatakse ravimises, enesekaitses, kaunites kunstides, söögitegemisel jne. Ühesõnaga kõikjal oma igapäevaelu toimingutes.

Algaja küsimustele vastab taiji õpetaja Ivo Hillermaa.


Algaja tuleb harjutama. Ta ootab treeningult nii stressi maandamist kui füüsilist pinget. Kas ta leiab selle taiji harjutusest, mis esmapilgul võib paista aeglase "õõtsumisena"?

See kõik on olemas - nii kehaline koormus kui ka meele rahustamine, liikumine ja emotsioonide kontroll. See, mida te nimetate aeglaseks õõtsumiseks, on oma olemuselt liikumine, mis viib meie eluenergia voolavasse liikumisse meie sees. See rahustab närvisüsteemi ja aitab viia mõtted voolavasse rütmi. Tuues sellesse voolu jõu, on väliskeskkonna mõjutustel raske meid rööpast välja lüüa.

Taiji on terviklik tervistav süsteem. Seda õppides muutub teiseks kogu tavaline keha kasutamise mehhanism. Kui eluenergia qi on vabas voolamises, siis on inimene terve, loomulik ja tugev.

Tänapäeval võib taiji mõiste all leida palju õpetusi ja koolkondi. Meie praktiseerime nn vana Yang-stiilis taijid. Taiji kasutab hiina termineid, kuid siin pole tegemist mingi "hiina müstikaga" - inimesed on oma ehituselt ja põhiloomuselt olnud kõikjal ja kõigil aegadel üsna sarnased.


Kas lisaks "aeglasele" taijile peaks ka muud trenni tegema? Jooksma, jõusaalis käima?

Kui inimene oma keha korras hoiab, tuleb igasugune füüsiline liikumine kasuks - mõistagi tervisespordi tasemel. Tippsport on teine asi, see tähendab ränkrasket tööd, tervis jääb tagaplaanile. Aga oma keha liikumises hoida - hüpata, joosta, karata, tunda liikumisest rõõmu - see kõik on väga hea ja sobib taijiga.

Liikumine viib mõtted kehale ja vabastab aju välisest koormast, mida töö ja väljast tulevad nõudmised on sulle peale pannud. Inimene on üks tervik, aju kuulub keha juurde. Seepärast mõjutab keha liikuvus otseselt mõtte erksust.

Taiji on suunatud keha ja meele tasakaalustatud arendamisele, harjutused rahustavad meelt ja soodustavad oma keha tunnetamist.


Mis toimub harjutustunnis?

Enamasti harjutavad meie grupid kaks korda nädalas, korraga kaks tundi. Kuna me harjutame tavaliselt õhtuti, siis esmatähtis on inimeste mõtted päevaprobleemidelt ja tööpingetelt nende enda juurde tuua.

Soojendus koosneb harjutustest, mis nihutavad tähelepanu oma kehale. Näiteks paaris tasakaalu- ja jõuharjutused, seljad vastamisi, on väga omapärased. Kui inimene oma partnerit ei näe, peab ta koostööks temaga kasutama teisi meeli.

Harjutusi võib teha kahe- või kolmekaupa või veelgi suuremas grupis. Teisega peab arvestama, harjutus õnnestub vaid siis, kui seda tehakse koos. Tugevam aitab nõrgemat, igaüks leiab oma koha.

Soojendus lõpeb rahustavamate liikumistega. Minnakse üle harjutustele, kus energia tasakaalustub ja hakkab rahulikumalt voolama. Keha on pärast soojendust lõdvestunum, nüüd on hea see mõttega ülevalt alla läbi käia.

Seejärel alustatakse spetsiifiliste taiji harjutustega, mis jagunevad I, II ja III osaks. Algajad alustavad I osa, "Tule süütamise" õppimist. I osa aitab mõtte ja hingamise teadlikult kokku tuua ning koos rütmiliselt liikuma panna.

"Tule süütamise" õppimise kaudu muutuvad taiji loogika, liikumised ja rütm lähedaseks. Seejärel on II ja III osa juba kergem omandada - need on küll füüsiliselt raskemad, ent neis leidub I osa elemente.

Harjutus lõpeb rahustava meditatsiooniga, enese sisse vaatamisega.


Kuidas harjutada - hommikul või õhtul? Kas taijid tasub ka omaette teha?

Taijid võib teha millal tahes. Harjutuste valikul on hea arvestada looduse ööpäevarütme - hommikuti aktiivsemad, õhtuti rahustavamad. Elujõudu saab kasutama õppida rühmas. Äärmiselt oluline on tunnetada, kuidas teised ümberringi energiat kasutavad ja kuidas kasutad seda sina - kuidas sa teiste hulgas hakkama saad.

Kuid harjutama peab ka üksinda, et tajuda enese sees toimuvat. See aitab oma isikupära avastada. Et eristada oma sisemuses toimuvat kõigest, mis tuleb väljastpoolt. Et välised häired, surved ja infomüra ei tekitaks sinus väärpilti sellest, mis on tegelikult parim su jaoks, milline on sinu TEE. Oluline on meeles pidada: me EI PEA kõigile välistele survetele reageerima!


Kui tähtis on hea õpetaja?

Hea õpetaja on alati väga tähtis. Taijid oleks raske õppida video või harjutuste kirjelduse baasil. Taiji on liialt personaalne, nähtav on ainult n-ö jäämäe pealmine osa. Heal õpetajal on kogemus ja tunnetusbaas, mis aitab õpilast suunata. Aga kindlasti ei ole nii head õpetajat, kes teeks õpilasest meistri - see töö tuleb õpilasel endal ära teha.

Taiji juurde pöördutakse igas vanuses, eri füüsilise, vaimse ja kogemusliku pagasiga. Sellel alal ei määrata tasemeid, küll aga viib üks samm kindlasti teiseni. Igaühest võib saada meister, aga kindlasti saab igaühest meister oma elus. Igaühel on oma eesmärgid, oma TEE. Kui meie eesmärgid täituvad ja toovad meile rahuldust, oleme oma TEEL õnnelikud.